KONCEPCJA W RAPORCIE

Koncepcja „demokracji przemysłowej” zawarta w raporcie Komisji Bullocka została poparta przez TUC. W wydanym w listopadzie oświadczeniu Rada Generalna TUC zaznaczyła: „Kongres wi­ta z zadowoleniem raport Komisji Bullocka, podkreślający potrzebę «demokracji przemysłowej», i potwierdza, że nadal wierzy w skute­czność akcji legislacyjnej w tej dziedzinie” . TUC zwracał przy tym uwagę, że niezbędnymi przesłankami dalszego rozwoju „demokracji przemysłowej” są pewne elementy planowania i nacjonalizacja prze­mysłu. Praktyka, jaką zastosował rząd labourzystowski w realizacji pro­gramu „demokracji przemysłowej”, wywołała wkrótce protesty związków zawodowych. Ulegając presji kół przemysłowych, gabinet J. Callaghana ogłosił w maju 1978 r. Białą Księgę, w której realiza­cję postulatów raportu Komisji Bullocka, mocno okrojonych, zapo­wiadał dopiero około 1984 r.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!