KOMPLEKS RÓŻNIC

W rezultacie kompleks różnic i zbieżności, jakie występują w związkowych strukturach krajów poddanych naszym badaniom, określa cechy, a zarazem istotę współczesnego syndykalizmu, którego problemy, kierunki działalności oraz wypełniane funkcje są typowe dla całego ruchu związkowego w systemie kapitalistycznym.Ruch ten ma swoją specyficzną tożsamość w ruchu robotniczym w kapitalizmie. Wynika to po pierwsze z ograniczenia narzuconego mu przez obowiązującą w burżuazyjnym państwie definicję związku zawodowego — jako zrzeszenia pracowników najemnych, zorgani­zowanych międzyzakładowo, niezależnych od partii politycznych, Kościoła i administracji państwowej, autonomicznych wobec pra­codawców i realizujących obronę swych interesów podczas rokowań w sprawie zbiorowych układów pracy oraz za pomocą uznanych form nacisku, do strajku jako środka ostatecznego włącznie.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!