KOLEJNE PRZYKŁADY

Kolejnymi przykładami nie tylko wzrostu bojowości aktywi­stów związkowych, ale nowego radykalizmu mas członkowskich były ponadto: opór związków wobec podjętej przez ówczesnego lide­ra Labour Party, H. Gaitskella, próby wyłączenia z programu partii klauzuli o własności społecznej; poparcie przez działaczy związko­wych żądania zgłoszonego na konferencji Labour Party w 1960 r. w sprawie podjęcia rezolucji o jednostronnym rozbrojeniu; wybór w 1967 r. działacza lewicy związkowej, H. Scanlona, na stanowisko sekretarza generalnego wielkiego związku — Zjednoczonego Związku Pracowników Przemysłu Maszynowego; fala walk strajkowych w la­tach 1969—1970, skierowanych przeciwko projektowanemu ustawo­dawstwu antyzwiązkowemu i przeciwko faworyzującej monopole „polityce dochodów”.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!