KLIENT OBIEKTU

Klient obiektu komunalnego stanowi bowiem dla systemu informatycznego z jednej strony źródło powsta­wania danych, element zbioru czy pozycję w zestawieniu wynikowym, z drugiej jednak jest pośrednim użytkownikiem samej informatyki, kształtującym swoją wiedzę na temat tej dziedziny właśnie wskutek swoich dobrych lub złych doświadczeń z produktami informatyki.Wielka różnorodność klientów, ich działań i zachowań, losowość zdarzeń personalnych mają istotny wpływ na regularność, dokładność i popraw­ność funkcjonowania systemu informatycznego. . Niedocenianie tego zjawiska, jego ignorowanie ,w procesie tworzenia systemu informatycz­nego wielokrotnie było przyczyną niepowodzeń przy wdrożeniach takich systemów, wymuszało istotne zmiany w projekcie.i jego realizacji.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!