KLASOWE ZNACZENIE

Klasowe znaczenie partykularyzmu w brytyjskim ruchu związko­wym następująco ocenił Lenin: „Czy mamy do czynienia z walką klasową wówczas, gdy robotnicy pojedynczej fabryki, pojedynczego rzemiosła przystępują do walki ze swym przedsiębiorcą lub ze swymi przedsiębiorcami? Nie — są to zaledwie słabe zaczątki walki klasowej”48. Partykularyzm organiza­cyjny ruchu związkowego stanowił dużą barierę na drodze do pełne­go rozwoju walki klasowej i sprzyjał interesom burżuazji, dążącej do opanowania i podporządkowania sobie sytuacji w ruchu robotni­czym. Zjawisko partykularyzmu głęboko zakorzeniło się w brytyj­skim ruchu związkowym; występuje ono również z dużą siłą współ- czesme .

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!