KAŻDE Z OPRACOWAŃ

Każde z sześciu opracowań poświęconych związkom zawodowym w wymienionych wybranych krajach kapitalistycznych składa się z dwóch podstawowych części merytorycznych. Pierwsza, mająca charakter informacyjny, zawiera genezę ruchu związkowego w da­nym (kraju, przedstawia proces związkowych przemian organiza­cyjnych i ideologicznych oraz aktualną strukturę związków zawo­dowych. Tę część uzupełniają informacje na temat poszczególnych orientacji politycznych występujących w ruchu związkowym, ich programu i strategii oraz stopnia instytucjonalizacji w ustroju kapitalistycznego państwa. Druga ma charakter analityczny i wiąże się z działalnością związkową w burżuazyjnym systemie społeczno- -gospodarczym. Autorzy przedstawili w niej obronną funkcję związ­ków zawodowych, realizowaną w konfrontacji z kapitałem.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!