KANAŁ ODDZIAŁYWANIA

Trzecim kanałem oddziaływania na politykę społeczno-ekonomi­czną rządu jest działalność Rady Generalnej TUC. Organ ten, bę­dący oficjalnym przedstawicielem interesów i poglądów pracowni­ków, uczestniczy w wielu radach i komitetach działających pod przewodnictwem przedstawicieli administracji państwowej. Uczest­nictwo Rady Generalnej TUC w formułowaniu przez te ciała doradcze zaleceń da decyzji organów państwowych jest uznawane za kolejny czynnik oddziaływania i przekazywania opinii ruchu związkowego w podstawowych kwestiach społecznych i ekono­micznych .Ten model oddziaływania i uczestniczenia ruchu związkowego w głównych zagadnieniach rządowej polityki społeczno-ekonomicznej ma charakter normatywny, a jego skuteczności nie można osta­tecznie ocenic bez uwzględnienia społecznej praktyki.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!