JUŻ NA KONGRESIE

Już na kongresie w Limoges, w 1895 r. guesdyści nie wysunęli swoich kandydatów do centralnych związkowych organów kierowniczych i odrzucili przyjętą przez wię­kszość zasadę rewolucyjnego strajku generalnego oraz umacniającą się później koncepcję rozdzielenia sfery działania związków zawodo­wych od sfer działania partii politycznych. Tym samym nastąpiło umocnienie wpływów anarchistycznych. W końcu XIX i na początku XX w. decydujące znaczenie w ruchu związkowym Francji zyskał anarchosyndykalizm, łączący koncepcje anarchistyczne z socjalistycz­nymi. Jego założenia doktrynalne rozwijali F. Pelloutier. Pouget, V. Griffeuelhes, G. Sorel.Dokumentem wyznaczającym anarchosyndykalistyczną platformę programową CGT stała się Karta z Amiens, uchwalona w 1906 r. Potwierdzała ona tezę statutu Konfederacji, głoszącą, że podstawą działalności CGT jest walka klasowa, rozumiana jednakże jako walka wyłącznie ekonomiczna.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!