JĘZYK DEKLARATYWNY

Dotychczas relacje określaliśmy tylko między obiektami prostymi. Równie dobrze argumentem relacji może być obiekt złożony — szczegól­nym rodzajem takiego obiektu jest lista.Lista jest ciągiem elementów, które w naszym przypadku będą obiek­tami prostymi. Listy zapisywać będziemy w nawiasach kwadratowych.Język deklaratywny dostarcza zwykle kilku podstawowych relacji przydatnych do pracy z listami. Relacji tych można używać bez uprzed­niego definiowania. Relacja „element” ma dwa argumenty: obiekt i listę, a zachodzi wówczas, gdy obiekt jest elementem listy, będącej drugim argumentem. Może ona służyć do sprawdzania, czy dany obiekt jest ele­mentem określonej listy. Za pomocą relacji „lista” możemy zbierać w listę odpowiedzi na okre­ślone pytania, czyli tworzyć listę elementów spełniających określone warunki.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!