JEDNA Z WAŻNIEJSZYCH UMIEJĘTNOŚCI

Rozwiązanie tego problemu w postaci definicji relacji czy programu, wszystko jedno w jakim języku programowania, służyć nam może tylko dla tego konkretnego jednostkowego przypadku. Problem w sformułowaniu takim, jaki podaliśmy wyżej, możemy nazwać problemem ogólnym. Nasze sformułowanie wydaje się być najogólniejsze z możliwych. Obejmuje wszystkie możliwe przypadki jednostkowe, w tym przypadek, gdy obiektem i listą nas interesującą jest Kowalski i lista nazwisk studentów. Jedną z ważniejszych umiejętności w informatyce jest umiejętność uogólniania problemów, tak aby za pomocą tego samego programu można było rozwiązywać wiele problemów jednostkowych, będących szczególnymi przypadkami problemu ogólnego. Jeżeli kilkanaście powyższych zdań Czy­telnik uważał za rzecz zupełnie oczywistą, to ma zadatki na niezłego informatyka.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!