ISTOTNE ROZBIEŻNOŚCI

Jednocześnie istotne rozbieżności w mechanizmach zarządzania obo­wiązujących w różnych przedsiębiorstwach (dotyczące np. różnego ro­dzaju, szczegółowości i zakresu dokumentów źródłowych i ich obieg różnych struktur organizacyjnych, odmiennych reguł płacowych) nie pozwalają praktycznie na budowę systemów powtarzalnych, tak że. istnieje konieczność indywidualnego komputeryzowania poszczególnych, przedsiębiorstw.Należy poza tym zaznaczyć, że w funkcjonujących ośrodkach oblicze­niowych przeważała wsadowa technologia przetwarzania i tradycyjne podejście do problemu organizacji zbiorów.

 

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!