INFORMATYKA W SPOŁECZEŃSTWIE

Tempo zmian spowodowanych komputeryzacją wielu przejawów funkcjonowania społeczeństwa jest dzisiaj ogromne i wykazuje stale ten­dencję wzrostową. Jakiekolwiek byłyby skutki tych zmian, jedno nie ulega wątpliwości: nadejście epoki powszechnej informatyzacji życia społecz­nego jest tylko kwestią czasu. Kto wie zresztą, może nie jest to wcale taka bardzo odległa perspektywa? Warto więc sobie w tym miejscu od razu uświadomić, że dążenie do powszechnej informatyzacji musi rozbu­dzić głód wiedzy, a więc w następstwie wywołać pęd do powszechnej edukacji w tej dziedzinie. Zjawisko to nasiliło się w naszym kraju w ostatnim okresie w związku z rozpowszechnieniem środków techniki mikrokomputerowej, a sam termin edukacja informatyczna wszedł na. trwałe do profesjonalnego słownika pojęciowego.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!