INFORMATYKA W GOSPODARCE

Pierwsze komputery były opracowane i użytkowane głównie jako szybkie liczydła. Niebawem jednak oikazało się, że dużo większe usługi mogą one oddać społeczeństwu, usprawniając procesy przetwarzaniowe związane z gospodarowaniem. Odnosi się’to zarówno do skali mikro, czyli zarzą­dzania konkretnym przedsiębiorstwem, jak i do skali makro, czyli za­rządzania określonymi gałęziami produkcji, a nawet całą gospodarką.W warunkach krajowych istotny rozwój informatyki’dla potrzeb za­rządzania gospodarką wiązał się’z produkcją krajowych komputerów: początkowo serii ODRA (1204, 1304, 1305′, 1325), a następnie R-32 i obec­nie R-34 (należących do rodziny RIAD produkowanej w jednolitym stan­dardzie logiczno-konstrukcyjnym przez wiele krajów ;należących: do- RWPG).

 

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!