HISTORYCY RUCHU ROBOTNICZEGO

Historycy brytyj­skiego ruchu robotniczego określali je mianem „starych związków”. W tym też znaczeniu pisał o nich Engels w wyżej cytowanej pracy.Od samego początku stosunki między starym —- new model, a no­wym ruchem związkowym — „nowym union izmem”, charaktery­zowały się raczej wzajemną walką ‚riiż współzawodnictwem. Pod­łożem nabrzmiewającego konfliktu była monopolistyczna pozycjn robotników [wykwalifikowanych w starych związkach i .rosnące aspiracje robotników niewykwalifikowanych — siły napędowej„nowego unionizmu”. Narodziny „nowego unionizmu” przypadły w okresie, gdy stare związki fachowców wkroczyły już zdecydo­wanie w etap kostnienia i utraciły ‚niemal cały swój dynamizm. Ich stabilizacja i konserwatyzm oraz petryfikacja ich instytucji ja­skrawo kontrastowały z pełną dynamizmu energią nowo wstępu­jącej na arenę społeczną, organizującej się rzeszy robotników nie­wykwalifikowanych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!