GŁÓWNE FEDERACJE

Do głównych federacji działających w brytyjskim ruchu związkowym należą Konfederacja Związków Zawodowych Stoczniowców i Pracowników Przemysłu Maszynowego (Confederation of Shipbuilding and Engineering Unions) oraz Generalna Federacja Związków Zawodowych (General Federation of Trade Unions)rA.Struktura brytyjskich związków zawodowych jest niezwykle zró­żnicowana, i to zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i poszczegól­nych związków. Wyżej przedstawione zasady organizacyjne oraz hie­rarchia strukturalna odpowiadają w zarysie ogólnemu modelowi struktury organizacji związkowych i nie uwzględniają różniących się rozwiązań szczegółowych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!