GŁĘBOKIE PODZIAŁY IDEOLOGICZNE

Głębokie podziały idelogiczne, polityczne i organizacyjne w ruchu robotniczym wpłynęły również na ograniczenie skuteczności działa­nia organizacji związkowych, zwłaszcza w okresie stabilizacji kapita­lizmu w latach dwudziestych. Ich walka uległa nasileniu w czasie wielkiego kryzysu ekonomicznego, który objął Francję w latach 1930—1935. W tym też czasie ważnym elementem przyspieszającym rozwój procesów jednościowych w klasie robotniczej było rosnące zagrożenie ze strony organizacji faszystowskich. Ich dążenie do pra­wicowego przewrotu w kraju zostało udaremnione przez masowe wy­stąpienia protestacyjne ludzi pracy w lutym 1934 r., na apel CGT, CGTU, poparte przez partie socjalistyczną i komunistyczną. W tej sytuacji od października 1934 r. między CGT j CGTU zo­stały podjęte dyskusje w celu przywrócenia jedności związkowej.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!