GENEZA I ROZWÓJ RUCHU ZWIĄZKOWEGO

W latach 1864—1870 powstało 70 izb syndykalistycznych różnych grup zawodowych, ich organizatorami byli E. Varlin, E. V. Duval i L. Frankel. W 1868 r. izby syndykalistyczne garbarzy i kamieniarzy powołały federacje, a w większych miastach, z inicjatywy federacji okręgowych i sekcji I Międzynarodówki, tworzyły się lokalne zjedno­czenia tych organizacji. Ważną rolę zaczęła odgrywać założona w 1869 r. Federalna Izba Stowarzyszeń Robotniczych Paryża (Cham- bre Fćdśrale des Societes Ouvrieres de Paris). Wydawano gazetę związkową „Robotnik Przyszłości”.Działalność związkowa, stłumiona po upadku Komuny Paryskiej, rozwijała się szybko od połowy lat siedemdziesiątych. Na początku lat osiemdziesiątych istniało już 500 nielegalnych związków robotni­czych, w tym 150 w stolicy. 21 marca 1884 r. została ustawowo za­gwarantowana swoboda działalności związkowej poza przedsiębior­stwem.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!