FUNCJONALNY DUALIZM

Od czasu powstania Labour Party, w ideologii trade-unionistycznej na gruncie tradycji związkowego ekonomizmu i koncepcji „Lib-Lab przyjęła się zasada „funkcjonalnego dualizmu” . Opiera się ona na powszechnym przeświadczeniu ideologów ruchu związkowego o ko­nieczności oddzielenia funkcji „przemysłowych”, pozostających w gestii związków, od „politycznych”, należących do kompetencji frakcji parlamentarnej Labour Party. W praktyce oznacza to świado­mą rezygnację związków zawodowych z działalności politycznej i dalsze zasklepienie się w ramach wąskiego praktycyzmu.Maksyma „funkcjonalnego dualizmu” utrwaliła się w doktrynie trade-unionistycznej po strajku powszechnym w 1926 r. „Odtąd też przyjęto zasadę — pisał wieloletni lider Labour Party, H. Gaitskell że o cele polityczne należy walczyć przy pomocy Labour Party i urny wyborczej, związki natomiast skoncentrują się na swej trady­cyjnej funkcji — na walce o wyższe płace i poprawę warunków pra­cy”.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!