FORMUŁOWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Definiując relację „element”, rozwiązywaliśmy stosunkowo prosty, aczkolwiek typowy, problem informatyczny.Zwróćmy uwagę, że problem ten sformułowaliśmy w sposób bardzo ogólny: nie chodzi o to, by stwierdzić, że obiekt Kowalski jest elementem listy, ani o to, by stwierdzić czy dowolny obiekt jest elementem ustalonej listy [1 2 3]. Co więcej, nie interesuje nas wcale rodzaj (typ) obiektu i typ elementów listy, np. nie żądamy, by obiekty i elementy listy były nazwi­skami studentów, liczbami określającymi ich wzrost czy dowolnymi liczba­mi. Powiedzieliśmy wyraźnie, że typ obiektu i listy może być zupełnie dowolny. Problem stwierdzenia czy Kowalski jest elementem listy repre­zentującej studentów pewnej grupy studenckiej, możemy nazwać proble­mem jednostkowym.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!