EWOLUCJA BRYTYJSKIEGO RUCHU ZWIĄZKOWEGO

Był na to już niewątpliwie cźas najwyższy, ponieważ w brytyj­skim ruchu związkowym nastąpiły niekorzystne zjawiska, do których między innymi należały: proces uciekania pracobiorców ze związkowych szeregów. W okresie 1979-—1985 związki zawodowe opuściło ok. 3,5 min człon­ków, tj. 25 proc. ich ogółu, w następstwie czego liczba osób zorgani­zowanych w związkach w gospodarce i usługach zmalała z 13,3 min do 9,8 :nln; coraz wyraźniejsze oznaki podejmowania indywidualnego kom­promisu przez związki zawodowe w stosunkach z pracodawcami. Do pierwszych „jaskółek” tego rodzaju należało między innymi zawarcie porozumienia przez jeden z największych związków zawodowych przemysłu elektronicznego z przedstawicielami filii japońskiego kon­cernu Hitachi, w ramach którego uzgodniono, że w fabrykach kon­cernu związki zawodowe rezygnują ze strajku .

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!