ELEMENTY SKŁADOWE

Przedstawione wyżej elementy składowe programu przesądziły o  negatywnym stosunku nowego ruchu związkowego do strajków. Strajk jako metoda walki powodował naruszenie funduszy związku, a tym samym godził w materialne gwarancje prestiżu zawodu. Na­ruszał też koncepcję „wspólnoty interesów” robotnika i przedsię­biorcy, odsuwając w ten sposób istniejącą jakoby w tej „wspólno­cie” perspektywę poprawy egzystencji pracownika.W następstwie przytoczonych tu założeń programowych ruchu związkowego „nowego modelu” cała jego nader skromna działalność polityczna zogniskowała się wokół zapewnienia związkowcom praw­nie chronionego statusu zawodowego. Ożywiła się ona podczas walki o    reformę wyborczą w latach 1865—1867. Udział związków zawo­dowych w tej walce oznaczał wyraźny postęp, jeśli wziąć pod uwagę ich dotychczasowy stosunek do czartystów.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!