ELEKTRONICZNE ARKUSZE

Programy tabelarycznorkalkulacyjne, . określane ‘.także mianem arkusza elektronicznego,, są narządziem pozwalającym na traktowanie pamięci komputera jako arkusza papieru,~’na którym można-dokonywać różnorodnych obliczeń na danych umieszczonych! w .tabeli, wybierać, po­równywać i .przeliczać, dowolne .wiersze, lub – kolumny tabeli itp. Na uwagę zasługuje fakt, że zmiana’.danych w tabeli-powoduje automatycz­ne, ^przeliczenie wszystkich rubryk w tabeli, w-których ta dana była elementem składowym (zmienną wykorzystywaną Vw. algorytmie oblicze­niowym)^ ą także możliwość swobodnego przeredagowywania (w razie potrzeby) postaci .tabeli, czy też.swobodne-posługiwanie się wielu takimi powiązanymi-Z. sobą arkuszami, które są przechowywane na wymiennych (lub stałych) nośnikach pamięci zewnętrznej.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!