EDUKACJA ZE WSPOMAGANIEM KOMPUTERA

Edukacja ze wspomaganiem komputerowym ma właściwie w praktyce dwa nurty. Jeden, zinstytucjonalizowany coraz szerszym zasięgiem obej­muje wszystkie poziomy edukacji od akademickiej poprzez zawodową aż do elementarnej. Na całym świecie wprowadza się komputery do procesu dydaktycznego, poświęcając temu problemowi wiele uwagi, przeznaczając na ten cel spore środki. Formy korzystania z komputera w dydaktyce są bardzo różne, co wiąże się zarówno z przedmiotami, do nauczania których korzysta się z komputera, jak również z dysponowanym oprogramowa­niem, czy wyposażeniem szkoły w określony sprzęt komputerowy.  Obok tego jednak, coraz intensywniej rozwija się drugi nurt — wspo­maganej komputerem edukacji indywidualnej.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!