DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA

Jeśli chodzi o działalność polityczną związków zawodowych, zapo­wiedziana ingerencja konserwatywnego rządu dotyczyła tradycyjnie już spornej kwestii finansowania Partii Pracy przez związki zawodo­we. Od 1972 r. związki zawodowe były ustawowo zobowiązane do tworzenia specjalnego funduszu na działalność polityczną, z którego popierają swoją partię. W Białej Księdze proponowano wprowadze­nie raz na dziesięć lat obowiązku powszechnego głosowania wśród związkowców, w którym powinni oni wypowiedzieć się co do wiel­kości funduszu politycznego oraz jego przeznaczenia. Zapowiadano także wprowadzenie nowych zasad odmowy płacenia składek na fundusz polityczny przez członków związków.Projektowano także wprowadzenie zasady powszechnego, tajnego głosowania (przez pocztę), dodajmy: na koszt publiczny, członków związku w zakładzie pracy, jako warunek sine qua non proklamo­wania strajku. Miało to być kolejnym ograniczeniem tego prawa pod pretekstem związkowej demokracji .

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!