DZIAŁACZE ZWIĄZKOWI

W listopadzie ,1947 r. reformistyczni działacze związkowi skupieni wokół L. Jouhaux wystąpili z CGT, by 19 grudnia tegoż roku, przy poparciu SFIO i Amerykańskiej Federacji Pracy (American Federation of Labor, AFL), utworzyć nową centralę związkową, o charak­terze ugodowym i antykomunistycznym, pod nazwą Powszechna Konfederacja Pracy — Siła Robotnicza (Confćderation Generale du Travail—Force Ouvriere, CGT-FO). Przeszło do niej ok. 20 proc. ogółu członków CGT . Kolejne rozbicie CGT na nurt reformistyczny i rewolucyjny potwierdziło wzajemną zależność jedności związko­wej i politycznej. Prawidłowością była również zależność wzrostu wpływów i liczebności ruchu związkowego od postępów jego jedno­ści i współpracy — przy braku współdziałania, rozbieżnościach i roz­biciu organizacyjnym nieuchronnie spadały wpływy i malała liczba członków.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!