DYSPONOWANE WYPOSAŻENIE

Wiązało się to z jednej strony z dysponowanym wyposażeniem ośrodków obliczeniowych (skromne ele­mentarne instalacje z małą pamięcią operacyjną, pozbawione możliwości podłączenia urządzeń końcowych), z drugiej zaś z trybem współpracy ośrodka obliczeniowego z użytkownikami. Tendencje do organizacji prze­twarzania wielodostępnego i przejście na technologię bazy danych spo­wodowały intensywniejszy rozwój obiektowych ośrodków obliczenio­wych oraz zmianę relacji kompetencyjno-zawodowych między informa­tykami i użytkownikami. Tendencje takie można jednak obserwować prawie wyłącznie wśród przedsiębiorstw dużych, dla których znaczne koszty instalowania rozszerzonej konfiguracji systemu komputerowego znajdują usprawiedliwienie w usprawnieniu procesu zarządzania (np.z uwagi na jego szczególną złożoność, ostre reżimy technologiczne, ciągły proces produkcyjny lub tym podobne czynniki).

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!