DYSKUSJE DOTYCZĄCE STRUKTUR

W dyskusjach dotyczących struktury organizacyjnej ruchu związ­kowego wyłonił się problem centralnego kierownictwa. Poświęcony tym kwestiom nadzwyczajny zjazd TUC w 1919 r. rozpatrzył raport i zalecenia komitetu, specjalnie powołanego do zbadania problemów struktury związkowej. W raporcie uwypuklono potrzebę utworze­nia „rzeczywiście skutecznego organu koordynującego działania ru­chu jako całości . Podkreślono, że brak koordynacji wielokrotnie powodował „nie tylko częściowe dublowanie prac administracyjnych, ale również niepotrzebne wewnętrzne spory, pociągające za sobą” duże straty finansowe i moralne dla całego ruchu robotniczego”.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!