DRUGI CZYNNIK

Drugim obok ekonomizmu czynnikiem, który ułatwił dostęp i pre­sję ideologii liberalnej w ruchu związkowym, był jego partykula­ryzm organizacyjny. Ten fakt, że brytyjski ruch związkowy nie miał ambicji zorganizowania i zespolenia całej klasy robotniczej czy na­wet poszczególnych jej oddziałów w konkretnych gałęziach przemy­słu, sprawił, że związki zawodowe nie były w stanie zjednoczyć bry­tyjskich robotników. Tradycyjnie ugruntowane tendencje partyku­larne rozbijały solidarność robotniczą i sprzyjały rozwojowi rozmaitych koncepcji solidaryzmu klasowego. Partykularna posta­wa związków zawodowych hamowała rozwój świadomości, jedności interesów, losów i historycznej roli klasy robotniczej.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!