DOMINACJA KONCEPCJI

W pierwszym dominuje koncepcja, zgodnie , z którą struktura i funkcje tworzonego systemu in­formacyjnego muszą być ściśle, podporządkowane wymogom systemu zarządzania, wyrażanym żądaniami decydentów w obiekcie gospodarczym. Drugi model natomiast wywodzi się z założenia, że zapotrzebowanie na informacje niezbędne do podejmowania decyzji jest tak dalece zmienne w czasie, i, przestrzeni, iż podstawowym, (wykonalnym praktycznie!) za­daniem systemu informacyjnego może być jedynie wierne odwzorowanie rzeczywistości, tj. wszystkich elementów obiektu gospodarczego i jego otoczenia w tzw. bazę danych ekonomicznych. Wszakże niezależnie od metodyki w obu przypadkach występuje jawna potrzeba informacyjna, którą spodziewamy się zaspokoić/ podejmując określone postępowanie komputeryzacyjne, wiodące do’uzyskania konkretnego produktu informa­tycznego.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!