DOLNA CZĘŚĆ SCHEMATU

W dolnej części  schematu   (poziom, D)   mamy już do    czynienia wyłącznie z | wybranymi       rodzajami  konkretnych    przedsięwzięć  edukacyj­nych, stanowiącymi przykłady .o bardzo zróżnicowanej ran’dze, zasięgu oddziaływania, formie organizacji oraz częstości występowania.Wszyst­kie te poczynania, służące celom upowszechniania’wiedzy informatycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych członków, naszego społeczeństwa zostały ujęte zgodnie z przyjętą konwencją podziałową w dziewięć blo­ków rodzajowych (I—IX). Aby nie zaciemniać ogólnej wizji rysunku i nie przeładowywać koncepcji nadmiarem/sżędgói.ów^poprześtajemy na wska­zaniu w każdym bloku kilku przykładów, darując już sobie komentowanie zaproponowanych form (26) „poszerzania; horyzontów informatycznych” społeczeństwaj jako że sama idea tych działań wydaje się wystarczająco czytelna.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!