DECYF

Decydujące znaczenie dla wzmocnienia nurtu rewolucyjnego w CGT miało utworzenie na zjeździe w Tours, 29 grudnia 1920 r., Francuskiej Partii Komunistycznej, FPK (Parti Communiste Fran- ęais, PCF). Dążąc do zachowania wpływu na masy i zahamowania procesu ich radykalizacji, reformistyczne kierownictwo CGT ogłosiło „program minimum”, zawierający również żądania polityczne. Rów­nocześnie w latach 1919—1920 wykluczono z CGT szereg radykal­nych związków: kolejarzy, włókniarzy, metalowców. W tej sytuacji przedstawiciele lewicy związkowej na kongresie w Saint Ftienne, w dniach 26 czerwca — 1 lipca 1922 r., utworzyli nową centralę o  klasowym, radykalnym charakterze — Powszechną Jednościową Konfederację Pracy (Confederation Genćrale du Travail Unitaire, CGTU).

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!