DATOWANE OŻYWIENIE RUCHU

Datujące się od końcowych lat pierwszej wojny światowej oży­wienie ruchu robotniczego w Wielkiej Brytanii trwało tylko do 1926 r., kiedy to wybuchł strajk powszechny. Był on rezultatem wzrastającego radykalizmu brytyjskiej klasy robotniczej — z jed­nej strony — i wystąpień brytyjskiej burżuazji przeciw ruchowi robotniczemu — z drugiej. Kierownictwa Labour Party i TUC odegrały w tym strajku rolę mediatora; regulowały przebieg ruchu masowego, co pozostawało w zgodzie z oczekiwaniami burżuazji. Proklamowany przez kierownictwo ruchu związkowego strajk po­wszechny został odwołany po 8 dniach, mimo że żaden z postulatów robotniczych nie został uwzględniony.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!