DANA DZIEDZINA

Zwykle mamy tu . do czynienia z następującą sytuacją: daną dziedzinę problemową należy opisać (lub ktoś już to .wcześniej za nas zrobił) w .postaci zbioru intere­sujących nas faktów; do tego zbioru kierowane będą pytania o fakty zachodzące w danej dziedzinie.Rozważmy prosty przykład. Elementami naszej dziedziny będą studenci jednej z grup pierwszego roku. Interesować nas będą tylko nazwiska i wzrost tych studentów.  W jaki sposób można było wyznaczyć odpowiedzi na zadawane pytania? Przez „fizyczne” porównanie postaci pytania ze zbiorem faktów. W pierw­szym przypadku nie, znaleźliśmy w» zbiorze faktu, który . odpowiadałby dokładnie postaci pytania, stąd odpowiedź negatywna. W drugim — odpowiedni. fakt i pytanie „pasowały” do . siebie, stąd odpowiedź’ pozy­tywna. Zwróćmy uwagę, że w naszym sformułowaniu problemu nie było mowy o tym, jakie konkretnie czynności muszą być wykonane (np. przez komputer), by udzielić odpowiedzi .

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!