CZĘŚCI SCHEMATU

  1. W proponowanym modelu wyróżniamy cztery poziomy typologiczne: A — domeny edukacji, B — tryby edukacji, C — typy edukacji, D — przykłady przedsięwzięć edukacji-informatycznej. Trzy pierwsze poziomy (A, B, C); obrazują strukturę rodzajową kompleksu, .a poziom ostatni (D) przekłada ją najęzyk bezpośrednich działań praktycznych.Górna część schematu (poziomy A, B, C) stanowi propozycję nazewniczego wydzielenia dominujących dziedzin edukacyjnych informatyki. Są nimi kolejno: a)! edukacja : akademicka w podziale na uczelnianą, (obligatoryjną i fakultatywną) oraz pozauczelnianą, b) edukacja oświato­wa z dalszym podziałenrna szkolną; (lekcyjną i pozalekcyjną) oraz poza­szkolną, c). ędukacja powszechna, z„ wyróżnieniem instytucjonalnej (regu­larnej i okazjonalnej)    oraz i prywatnej., Warto pamiętać,  że   kolejność wymieniania poszczególnych domen edukacyjnych odpowiada chronolo­gicznemu następstwu ich pojawiania..się w gospodarce, społeczeństwie i życiu prywatnym.
Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!