CHARAKTERYSTYCZNE PRZESŁANKI

Ponadto partia komunistyczna, łącząc walkę związków zawodowych o podniesienie stopy życiowej robotników,pełne ich zatrudnienie i demokratyzację wszystkich dziedzin go­spodarki, z walką o zdobycie większości parlamentarnej, równo­cześnie — jak podkreślił ówczesny generalny sekretarz KPWB, J. Gollan, na XXXIII Zjeździe partii — „dąży do położenia kresu panowania sił prawicowych w Radzie Generalnej TUC i zapewnie­nia udziału w jej składzie przedstawicieli sił postępowej lewicy” .Charakteryzując przesłanki współpracy brytyjskiej partii komuni­stycznej z ruchem związkowym na obecnym etapie, obecny sekretarz generalny KPWB, G. McLennan, stwierdził w wywiadzie udzielo­nym przedstawicielowi „Problemów Pokoju i Socjalizmu”: „Uświa­domienie sobie przez wielu robotników pozytywnej roli, jaką odgry­wają komuniści w ruchu związkowym i robotniczym, znajduje swoje odzwierciedlenie w fakcie, że kilkuset członków KPWB zostało wy­branych na odpowiedzialne stanowiska w masowych organizacjach ludzi pracy.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!