CEL I ŚRODKI

Wskazany cel i środki realizacyjne przesądzają pospołu o wy­jątkowej specyfice , omawianego etapu, wyrażającej się nasilonym dążeniem do w miarę swobodnego dostępu do sprzętu informatycznego {zwłaszcza mikrokomputerowego), a także . społeczną aprobatę wielu równolegle podejmowanych inicjatyw edukacyjnych.Po omówieniu trzech podstawowych form edukacji, zajmiemy się dyskusją nad kardynalnymi problemami kompleksu edukacji informa­tycznej społeczeństwa. Stosując podejście systemowe, w którym zgrubnie zarysowana, wizja rozwiązania idealnego zostaje stopniowo urealniana, proponujemy dwa skrajne poziomy uogólnienia, zaczerpnięte ze wzorów znanych z literatury. Koncepcję idealną, wyrażoną zestawem tzw. kardynalnych proble­mów edukacyjnych ujmowanych w kategoriach abstrakcji teoretyczno- -modelowej.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!