CECHY TYPOLOGICZNE

Przedstawione skrótowo cechy typologiczne są charakterystyczne —o  czym uprzednio już wspomnieliśmy — dla rynku producenta, zalicza­nego do wczesnoinformatycznej formy rozwojowej, funkcjonującej według powszechnej zasady: bezwzględnego prymatu produkcji nad konsumpcją.Na tle omówionego stadium ewolucyjnego łatwo uwypuklimy istotne cechy drugiej kategorii ekonomicznej — rynku konsumenta produktów informatycznych .Mamy tu do czynienia z szeroko zakrojoną komputeryzacją nie tylko sfery gospodarczej, lecz także życia społecznego w jego wielu przejawach (praca, edukacja, rekreacja, wypoczynek itp.) co sprawia, że mówimy o  makroskali podejmowanych przedsięwzięć ekonomiczno-społecznych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!