CECHY EPOKI

Po przeanalizowaniu charakterystycznych cech epoki zwanej przez nas „ośrodkową”, przejdziemy do hasłowego przedstawienia epoki „per­sonalnej”. Epoka ta wiąże się z pojawieniem się na rynku sprzętu mi­krokomputerowego. , Można tu zaobserwować całkowicie odmienną ten­dencję w podejściu do komputeryzacji problemów gospodarczych.. Mi­krokomputer jest , bowiem, w założeniu konstruktorów i . technologów komputerem osobistym (personalnym), którego miejscem eksploatacji jest dowolne stanowisko pracy. Użytkownikiem mikrokomputera  jest pra­cownik o nieinformatycznym przygotowaniu zawodowym, a specjalnie do tego celu przygotowane oprogramowanie narzędziowe pozwala. na wspomaganie wielu różnych funkcji zawodowych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!