CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DOKTRYNY

Wyżej przedstawione cechy charakterystyczne doktryny tradeumonistycznej powstały w warunkach, które obecnie w dużej mierze należą już do historii. Zaobserwowane na przełomie lat sześćdziesią­te i siedemdziesiątych radykalne przemiany w ruchu związkowym ukształtowały jakościowo nową sytuację. W miarę słabnięcia pozycji brytyjskiego kolonializmu na świecie, a co za tym idzie — w miarę uszczuplania możliwości manewru burżuazji w sprawach socjalnych, w brytyjskich związkach zawodowych od lat sześćdziesiątych zaczę­ły się umacniać tendencje radykalne.Przejawem zmian w układzie sił w ruchu związkowym było objęcie w 1956 r. kierownictwa w jednym z najpotężniejszych związ­ków — Związku Transportowców i Robotników Niewykwalifikowa­nych, przez lewicowych i postępowych działaczy z F. Cousinsem na czele.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!