CECHA SZCZEGÓLNA RUCHU

Cechą szczególną ruchu shop-stewardów na ówczesnym etapie walki klasowej było znaczne wzmocnienie swojej struktury organizacyjnej. Spośród 350 tys. shop-stewardów zrzeszonych w ko­mitetach fabrycznych 2/3 należą do 16 największych związków za­wodowych, przyczyniając się do aktywizowania szeregowych związ­kowców i walki strajkowej.Wyrazem postępującego upolityczniania się ruchu związkowego jest rosnący udział działaczy komunistycznych zarówno w ruchu shop-stewardów, jak i w instancjach kierowniczych średnich ogniw związków zawodowych. Najsilniejsze pozycje zdobyli komuniści w związkach zawodowych metalowców, transportowców, górników i w niektórych związkach zrzeszających pracowników umysłowych, a także w organizacjach studenckich.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!