Kategoria: Uncategorized

DECYF

Decydujące znaczenie dla wzmocnienia nurtu rewolucyjnego w CGT miało utworzenie na zjeździe w Tours, 29 grudnia 1920 r., Francuskiej Partii Komunistycznej, FPK (Parti Communiste Fran- ęais, PCF). Dążąc do zachowania wpływu na masy i zahamowania