BRAK ZAINTERESOWANIA TEORIĄ

Temu towarzyszył brak zainteresowania teorią ruchu robotniczego, którego następstwem była rezygnacja z potrzeby rozważania kwestii świato­poglądowych. „W najlepszym wypadku — pisze badacz brytyjskiego ruchu robotniczego, J. Saville — radykalizm klasy pracującej spro­wadzał się do ograniczonej, częściowej krytyki nie społeczeństwa jako całości, lecz poszczególnych jego odłamów” . Ideolodzy tradeunioni­zmu, uznając, że: „Brytyjczycy są praktycznie nastawionym narodem jak stwierdził J. Saville — o umysłowości empirycznej i przedkła­dają powolne przemiany w-praktyce nad wypracowywanie teorety­cznych konstrukcji” 53, nadali empiryzmowi rangę systemu —- paso­wali praktycyzm na doktrynę.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!