BOJKOT POSTANOWIEŃ

Zarejestrowanym związkom zawodowym zezwolono tylko na stosowanie zasady „za­kładu zrzeszonego” (agency shop), jeśli pracodawca wyraził na to zgodę, na mocy której nikt nie mógł być zmuszony do wstąpienia do związku zawodowego, a jedynie zobowiązany do płacenia solidar­nościowych składek.Industrial Relations Act wprowadzał także pisemną formę zbioro­wych umów o pracę, która decydowała o ich mocy prawnej Ich zerwanie lub niedotrzymywanie wywoływało następstwa prawne. Ogolnie obowiązująca moc umów zbiorowych o pracę mogła być jed­nak wyłączona za zgodą stron.Bezprecedensowa w historii Wielkiej Brytanii ustawa o stosunkach przemysłowych z 1971 r. miała krótki żywot, do którego w istotny sposob przyczyniły się same związki zawodowe. Konsekwentnie boj­kotowały one postanowienia ustawy, godząc się na związane z tym następstwa.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!