BEZPOŚREDNIA KONKURENCJA

  1. Bezpośrednią konsekwencją podejścia makroskopowego jest przenie­sienie punktu ciężkości na zaspokojenie informacyjnych potrzeb całko­witych z dowolnej sfery ekonomiki i życia ludzkiego, pod oczywistym warunkiem ich podatności na komputeryzację.
  2. Tego typu zapotrzebowanie informacyjne rodzi popyt na produkty informatyczne o charakterze rozwiązań masowych, oferowanych poten­cjalnemu użytkownikowi profesjonalnemu w postaci specjalizowanych pakietów projektowo-programowych, a amatorowi w postaci komercjal­nego wyposażenia dostępnych środków techniczno-sprzętowych. Dominującym trybem rynkowego obrotu masowymi wytworami in­formatycznymi, które niejako w sposób naturalny nabierają cech „nor­malnego” towaru, staje się rutynowy akt kupna-sprzedaży, poprzedzony zazwyczaj szeroko pojętą działalnością promocyjną (w tym również re­klamą handlową) albo w formie wielokrotnego kontaktu nabywcy z,ofe­rentem, albo też stałego abonamentu towarowo-usługowego.
Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!