AUTORZY DOKUMENTU

Autorzy tego dokumentu, wśród których ważną rolę odegrali przedstawiciele lewicy związkowej (J. Jones, H. Scanlon,Cousins), postulowali socjalistyczne planowanie, rozszerzenie sektora państwowego w gospodarce, ponowny podział dóbr i roz­szerzenie1 kontroli robotniczej nad przemysłem.Rządowa „polityka dochodów”, prowadząca do zwiększenia po­datków i kosztów utrzymania, zamrożenia płac i wzrostu bezrobocia, przyczyniła się do spadku głosów robotniczych w wyborach do Izby Gmin, przeprowadzonych 18 czerwca 1970 r.; stało się to jednym z ważnych powodów porażki Labour Party. Fala strajków, skie­rowanych zarówno przeciwko gospodarczym i społecznym następ­stwom „polityki dochodów”, jak i projektowanemu ustawodawstwu antyzwiązkowemu, była oczywistym wyrazem sprzeciwu mas pra­cujących wobec tej polityki. Kierownictwo ruchu związkowego udzielało swego poparcia rządowi labourzystowskiemu aż do chwili, gdy przekonało się, iż nie broni on interesów związkowych, lecz przeciwnie — kieruje się przeciwko nim.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!