ARYSTOKRACJA ROBOTNICZA

Ta arystokracja robotnicza, podatna na argumentację o żliwości zaspokojenia życiowych potrzeb robotników w ramach istniejącego porządku społecznego, upatrywała perspektywy wła­snej pomyślności w umacnianiu kapitalistycznej produkcji i burzuazyjnej prosperity. To sprzyjało dominacji problemów ekonomicznych w ruchu robotniczym i czyniło niektóre kręgi robotnicze podatnymi na recepcję ideologii liberalizmu, wolnego handlu i wolnej gry sił .Współcześnie funkcje nosicieli poglądów konformistycznych prze­jęli działacze rozbudowanego aparatu biurokracji związkowej. Jako najaktywniejszy ośrodek i główny czynnik kreatywny opinii i poglądów w brytyjskim ruchu związkowym, propagują oni solidary- styczne i konformistyczne idee, stanowiące obiektywną przeszkodę przejścia walki robotniczej z fazy ekonomicznej w fazę polityczną.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!