AKCJE STRAJKOWE

Akcje strajkowe wyrażały też opór przeciwko zaostrzonej polityce monopoli w sferze warun­ków pracy i wynagrodzeń. Liczba konfliktów na tym tle, zapocząt­kowanych strajkiem związku zawodowego marynarzy w 1966 r., zwiększyła się w latach 1967—1970 o 240 proc., a udział tych kon­fliktów w ogólnej liczbie przyczyn strajków wzrósł z 30 do 55 proc.33Kryzys ekonomiczny oraz rosnące bezrobocie (na początku grudnia 1970 r. liczba bezrobotnych wynosiła około 600 tys., podczas gdy już w marcu 1971 r. sięgnęła 750 tys.)34 w połączeniu z antyzwiązkową polityką konserwatywnego gabinetu E. Heatha w latach 1970—1974 przyczyniły się do dalszego nasilenia walki klasowej i wzrostu rady­kalizmu związków zawodowych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!